CZENDEPL

Historický rodinný hotel
v malebné oblasti Broumovska
Využijte dárkové poukazy

Ubytovací a domovní řád

U B Y T O V A C Í  Ř Á D

 

Hotel Praha v Broumově

 

Check in 14.00h  Check out 10.00h

 

1. Při příjezdu do hotelu se host prokazuje platným dokladem totožnosti
/občanský průkaz, nebo pas/.

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni
hotelu.

3. Ve zvláštních případech může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než
bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené
objednávky.

4. Májí-li hosté potvrzeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je jim účtována 
 odpovídající cena i v případě, že byli ubytováni ve vícelůžkovém 
pokoji.

5. Není-li potvrzeno jinak , je každému hostu rezervován pokoj do 18.00 
hodin.

6. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již
rezervován pro jiného hosta, nabídne mu hotel jiný pokoj.

7. Host užívá pokoj po dobu,kterou sjednal s hotelem.Nebyla-li ubytovací
 doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10.00 posledního 
dne a pokoj uvolní.

8. V prostorách hotelu je zakázáno kouřit, 
 nepřemísťovat žádné zařízení a neprováděti jakékoliv zásahy do 
elektrické sítě.

9. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty
elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně /holicí a
masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod./

10. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a
zhasnout světla.

11. Při ukončení pobytu zamknout pokoj a klíče odevzdat na recepci.

12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez
dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách
hotelu.

13. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za poplatek a předpokladu, že 
 během pobytu nezůstanou sami na pokoji a nejsou na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty. Domácí zvířata nemají přístup k bufetům v jídelně ani v doprovodu svých majitelů.

14. V době od 22.00 do 7.00 hodin jsou hosté povinni dodržovat noční 
klid.

15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných
 předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci. Ručníky na pokojích slouží pouze k osobmí hygieně. Za ručníky zničené od čištění bot, sušení psa a jiných aktivit bude požadována náhrado 150,- CZK

16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu
 s platným ceníkem plus městský turistický poplatek 4,- za osobu a noc. Hosté využívající slevové kupony různých portálů a slevové akce vypsané hotelem platí sdružený hotelový poplatek 30,- za osobu a noc který se skládá z městského turistickéhu poplatku 4,- a servisního hotelovvého příplatku 26,-.

17. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem,
 zejména při pobytu na jednu až dvě noci. Rozhodne-li se host pobyt zkrátit jsou veškerá jeho platby nevratné.

18. Rodina majitele uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení služeb. V hotelové jídelně najdete knihu hostů. Budeme rádi za vaše ojektivní hodnocení.

19. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb převezme a problémy napraví majitel hotelu.

20. Zrušení pobytu předčastě a bez náhrady ze strany hotelu je možné z důvodu:

- kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pokoji a v prostorách hotelu

- úmyslné ničení zařízení a inventář hotelu

- vynášení jídla a potravin od nabídkových bufetů z jídelny

- vaření potravin na pokojích

- rušením nočního klidu

- pobyt může být zkrácen a to bez náhrady hostům u kterých je bez nejmenších pohyb jasné nebo dávají najevo, že pobyt nazaplatí nebo nedoplatí zálohu

- slovního a fyzického obtěžování a napadání ostatních hostů 

- slovního a fyzického obtěžování a napadání majitele, jeho rodiny pracující v hotelu a personálu hotelu.

(to to je opravdu krajní možnost která chrání majitele a personál hotelu před vulgárními,  nevychovanými, neurvalými, opilými, zdrogovanými hosty kteří postrádají smysl chovat se slušně a kteří nám mohou svým chováním bránít pracovat a starat se o ostatní hosty)  

21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. 
 V případě, že je host poruší, má vedení hotelu právo zrušit pobyt a to i předčestně a bez náhrady.

‌‌

Příjemný pobyt přeje
Rodina Puschmannova, Hotel Praha

Napište si o volný termín ubytování

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.