Historický rodinný hotel
v malebné oblasti Broumovska

Rezervovat

Ubytovací a domovní řád

U B Y T O V A C Í  Ř Á D

 

Hotel Praha v Broumově


Check in 14.00, Check out 10.00

1. Při příjezdu do hotelu se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, nebo pas).

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu.

3. Ve zvláštních případech může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, které se však podstatně neliší od potvrzené objednávky.

4. Mají-li hosté potvrzeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je jim účtována odpovídající cena i v případě, že byli ubytováni ve vícelůžkovém pokoji.

5. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18.00.

6. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, nabídne mu hotel jiný pokoj.

7. Host užívá pokoj po dobu,kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 10.00 posledního dne a pokoj uvolní.

8. V prostorách hotelu je zakázáno kouřit, přemisťovat jakokoliv zařízení a prováděti jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

9. Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.).

10. Při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.

11. Při ukončení pobytu zamknout pokoj a klíče odevzdat na recepci.

12. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých osob v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.

13. Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za poplatek a předpokladu, že během pobytu nezůstanou sami na pokoji a nejsou na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty. Domácí zvířata nemají přístup k bufetům v jídelně ani v doprovodu svých majitelů.

14. V době od 22.00 do 7.00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

15. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci. Ručníky na pokojích slouží pouze k osobní hygieně. Za ručníky zničené od čištění bot, sušení psa a jiných aktivit bude požadována náhrada 150 CZK.

16. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem plus městský turistický poplatek 5 CZK za osobu a noc. Hosté využívající slevové kupony různých portálů a slevové akce vypsané hotelem platí sdružený hotelový poplatek 35 CZK za osobu a noc, který se skládá z městského turistickéhu poplatku 5 CZK, rekreačního a lázeňského poplatku 15 CZK a 15 CZK hotelového servisního příplatku.

17. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem, zejména při pobytu na jednu až dvě noci. Rozhodne-li se host pobyt zkrátit, jsou veškerá jeho platby nevratné.

18. Rodina majitele uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení služeb. V hotelové jídelně najdete knihu hostů. Budeme rádi za vaše objektivní hodnocení.

19. Stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb převezme a problémy napraví majitel hotelu.

20. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou
dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/mimosoudni-resenispotrebitelskych-sporu-adr/
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou
komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

21. Zrušení pobytu předčastě a bez náhrady ze strany hotelu je možné z důvodu:

- kouření a manipulace s otevřeným ohněm na pokoji a v prostorách hotelu

- úmyslného ničení zařízení a inventáře hotelu

- vynášení jídla a potravin od nabídkových bufetů z jídelny

- vaření potravin na pokojích

- rušením nočního klidu

- opětovným vyžadováním poskytnout služby které nabyly deklarovány v ceně

- pobyt může být zkrácen a to bez náhrady hostům, u kterých je bez nejmenších pochyb jasné nebo dávají najevo, že pobyt nazaplatí nebo nedoplatí zálohu

- pobyt může být zkrácen a to bez náhrady hostům v případě slovního a fyzického obtěžování a napadání ostatních hostů

- pobyt může být zkrácen a to bez náhrady hostům v případě vnucování svého pohledu na služby ostatním hostům, tím je obtěžovat a štvát je proti perzonálu nebo majiteli a jeho rodině. 

- pobyt může být zkrácen a to bez náhrady hostům v případě slovního a fyzického obtěžování a napadání majitele, jeho rodiny pracující v hotelu a personálu hotelu.

(Toto je opravdu krajní možnost, která chrání majitele a personál hotelu před vulgárními,  nevychovanými, neurvalými, opilými, zdrogovanými hosty, kteří postrádají smysl chovat se slušně a kteří nám mohou svým chováním bránít pracovat a starat se o ostatní hosty.)  

21. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host poruší, má vedení hotelu právo zrušit pobyt, a to i předčestně a bez náhrady.

 

22. PSI A JINÁ DOMÁCÍ ZVÍŘATA JSOU V HOTELU VÍTÁNA, POKUD JSOU MAJITELI ZVLÁDNUTA, NEOBTĚŽUJÍ OSTATNÍ HOSTY,  NENARUŠUJÍ PROVOZ HOTELU A NENIČÍ HOTELOVÉ VYBAVENÍ.

-           psi a ostatní zvířata nesmí zůstat sami na pokoji

-           psi a ostatní zvířata nepobíhají volně bez vodítka po hotelu

-           psi a ostatní zvířata se i s majitelem po hotelu pohybují pouze na vodítku

-           psi a ostatní zvířata nemají přístup přímo k bufetu s jídlem

-           psi a ostatní zvířata mají místo v jídelně pouze na podlaze u Vašeho jídelního stolu

-           psi a ostatní zvířata nemají polopenzi a nemají nárok na jídlo z bufetu

-           psi a ostatní zvířata můžete venčit v parku Alejka 100m od hotelu

-           Ohleduplnost je zde na místě. Ne každý host musí sdílet lásku k Vašemu zvířeti společně s Vámi.‌‌

Příjemný pobyt přeje
Rodina Puschmannova, Hotel Praha

Napište si o volný termín ubytování

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.